Dom Maklerski ING Securities S.A.
800 120 120

ING Turbo

ING Turbo to notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych certyfikaty, które umożliwiają osiąganie zysków zarówno na wzrostach jak i spadkach kursów instrumentów bazowych, takich jak indeksy, waluty, surowce oraz towary.

Korzyści z inwestowania w Certyfikaty ING Turbo

  • Łatwość zawierania transakcji na Certyfikatach Turbo – można nimi handlować za pośrednictwem dowolnego rachunku maklerskiego, tak samo jak akcjami spółek
  • Bogata oferta instrumentów bazowych dla ING Turbo: akcje wybranych polskich i międzynarodowych spółek, indeksy giełd światowych, pary walutowe, złoto, srebro, ropa, pszenica
  • Wysoka płynność i niewielkie różnice pomiędzy cenami kupna i sprzedaży, gwarantowane przez emitenta Certyfikatów ING Turbo

Najważniejsze cechy ING Turbo

  • Inwestor pokrywa wyłącznie niewielką część wartości instrumentu bazowego, resztę pokrywa ING co znacząco obniża koszt inwestycji
  • Środki inwestorów są zabezpieczone przez wbudowany mechanizm ograniczający straty, który automatycznie zamyka pozycje inwestora w razie niekorzystnej sytuacji rynkowej
  • Dźwignia finansowa, która umożliwia osiąganie zysków nieproporcjonalnie większych niż zmiany kursu instrumentów bazowych
  • Certyfikaty ING Turbo nie posiadają ustalonej daty wygaśnięcia, mogą znajdować się w obrocie giełdowym bezterminowo

Szczegółowe informacje dostępne są na www.ingturbo.pl

Jak handlować certyfikatami ING Turbo

ING Securities Spółka Akcyjna prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. ING Securities S.A. jest uczestnikiem w systemie rekompensat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), a ponadto jest członkiem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz Izby Domów Maklerskich. ING Securities S.A. należy do Grupy ING, jednej z największych instytucji finansowych na świecie.