Dom Maklerski ING Securities S.A.
800 120 120

Spotkania on-line

 

Oferta X-Trade Brokres

Szczegóły oferty
publicznej akcji
X-Trade Brokers S.A.

Sprawdź teraz

Nowy sposób logowania

Zmiana logowania
do Konta Maklerskiego
od 12 kwietnia 2016 roku

Sprawdź teraz

Notowania

29/0417:15WIG201 896.64-0.07%
29/0418:05EuroNext 100869.89-2.54%
29/0417:45DAX10 038.97-2.73%
29/0417:44FTSE 302 726.00-1.75%
Thomson Reuters
pokaż więcej

ING Securities Spółka Akcyjna prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. ING Securities S.A. jest uczestnikiem w systemie rekompensat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), a ponadto jest członkiem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz Izby Domów Maklerskich. ING Securities S.A. należy do Grupy ING, jednej z największych instytucji finansowych na świecie.