Dom Maklerski ING Securities S.A.
800 120 120

Analizy i komentarze

 
pokaż więcej

Spotkania on-line

 

Nowy moduł Makler

Nowa aplikacja mak-
lerska zintegrowana
z ING BankOnLine.

Sprawdź teraz

Zmieniamy się dla Ciebie

Integracja usług makler-
skich z bankowymi.
Co zyskujesz?

Sprawdź teraz

Notowania

10/0209:32WIG201 777.870.59%
10/0209:08EuroNext 100792.660.30%
10/0209:08DAX8 910.790.35%
10/0209:23FTSE 302 602.10-0.25%
Thomson Reuters
pokaż więcej

ING Securities Spółka Akcyjna prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. ING Securities S.A. jest uczestnikiem w systemie rekompensat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), a ponadto jest członkiem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz Izby Domów Maklerskich. ING Securities S.A. należy do Grupy ING, jednej z największych instytucji finansowych na świecie.