Dom Maklerski ING Securities S.A.
800 120 120

Spotkania on-line

 

Nowy moduł Makler

Nowa aplikacja mak-
lerska zintegrowana
z ING BankOnLine.

Sprawdź teraz

Zmieniamy się dla Ciebie

Integracja usług makler-
skich z bankowymi.
Co zyskujesz?

Sprawdź teraz

Notowania

09/0217:15WIG201 767.45-0.13%
09/0218:00EuroNext 100790.30-1.59%
09/0217:45DAX8 879.40-1.11%
09/0217:44FTSE 302 608.60-0.58%
Thomson Reuters
pokaż więcej

ING Securities Spółka Akcyjna prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. ING Securities S.A. jest uczestnikiem w systemie rekompensat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), a ponadto jest członkiem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz Izby Domów Maklerskich. ING Securities S.A. należy do Grupy ING, jednej z największych instytucji finansowych na świecie.