Dom Maklerski ING Securities S.A.
800 120 120

Analizy i komentarze

 
pokaż więcej

Spotkania on-line

 

Nowy sposób logowania

Zmiana logowania
do Konta Maklerskiego
od 12 kwietnia 2016 roku

Sprawdź teraz

Zmieniamy się dla Ciebie

Integracja usług makler-
skich z bankowymi.
Co zyskujesz?

Sprawdź teraz

Notowania

25/0517:15WIG201 849.270.99%
25/0518:00EuroNext 100881.301.14%
25/0517:45DAX10 205.211.47%
25/0517:44FTSE 302 859.100.05%
Thomson Reuters
pokaż więcej

ING Securities Spółka Akcyjna prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. ING Securities S.A. jest uczestnikiem w systemie rekompensat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), a ponadto jest członkiem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz Izby Domów Maklerskich. ING Securities S.A. należy do Grupy ING, jednej z największych instytucji finansowych na świecie.