Dom Maklerski ING Securities S.A.
800 120 120

Moduł Makler

Nowa aplikacja maklerska

Zobacz jak zmienimy obsługę
rachunku przez Internet.

Zobacz

 

SidomaOnLine

Platforma transakcyjna z zaawansowanymi funk-
cjami obserwacji notowań i składania zleceń.

  • Duże możliwości personalizacji
  • Elastyczne okna notowań
  • szybkie składanie zleceń

Sprawdź

 

Notowania Mobilne 3

Dostęp do notowań z każdego miejsca.

Sprawdź

 

Notowania 4 MAX

Zaawansowana aplikacja do notowań oraz analizy technicznej.

Sprawdź

 

Opłaty i regulacje

© 2014 ING Securities. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  • MiFID
  • EMIR
  • Grupa ING
  • Polityka plików cookie
  • RSS

ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. ING Securities SA jest uczestnikiem w systemie rekompensat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), a ponadto jest członkiem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz Izby Domów Maklerskich. ING Securities S.A. należy do Grupy ING, jednej z największych instytucji finansowych na świecie.

 

 

Realizacja: Internet Designers