Dom Maklerski ING Securities S.A.
800 120 120

Komentarze

Każdego dnia na rynku pojawia się ogromna ilość informacji - do naszych Klientów docierają tylko te najważniejsze.

Komentarze są tym narzędziem, które służy do umiejętnej selekcji dużej ilości informacji wskazując jednocześnie potencjalne możliwości inwestycyjne.

Nasi analitycy opisują rynkową rzeczywistość również na żywo w trakcie sesji stanowiąc pomoc dla tych którzy inwestują na rynku akcji i kontraktów terminowych.

 

 

Teraz nie trzeba już przeglądać obszernych serwisów informacyjnych dotyczących rynku akcji krajowych i zagranicznych.

W serwisie porannym oferujemy w pigułce wszystkie najważniejsze dane i informacje dotyczące rynku, a wszystko to jest opatrzone komentarzem doświadczonych analityków.

Serwis poranny zawiera:

 

 • Wyniki sesji dla indeksów krajowych i zagranicznych
 • Komentarz do wydarzeń na rynku polskim
 • Wykres indeksu Wig w różnych skalach czasu
 • Komentarz do wydarzeń na rynku amerykańskim
 • Wykres indeksu S&P500
 • Istotne informacje ze spółek
 • Krajowe informacje gospodarcze
 • Zagraniczne informacje gospodarcze

Przejdź do Serwisu porannego.

 

Kontrakty terminowe na indeks Wig20 to instrumenty finansowe o szerokim spektrum zastosowań. Jednym z nich jest spekulacja na zmianach cen kontraktu.

W sekcji Komentarze śródsesyjne doświadczony analityk dzieli się z naszymi inwestorami swoimi uwagami dotyczącymi sytuacji na wykresie kontraktu.

Dlaczego warto je czytać?

 • Są kwintesencją wieloletniego doświadczenia naszego analityka który specjalizuje się w diagnozie rynku kontraktów terminowych.
 • Są pisane na żywo w trakcie trwania sesji.
 • Reagują szybko na zmieniającą się sytuację na rynku kontraktów.
 • Oferują profesjonalną ocenę wykresu kontraktu.
 • Zawierają sprawdzone techniki analizy wykresów.

Przejdź do Komentarzy śródsesyjnych.

 

Inwestowanie na rynku kontraktów terminowych staje się prostsze jeśli za sobą czuje się wsparcie doświadczonego zespołu specjalistów.

Tak właśnie jest w przypadku naszego serwisu do rynku terminowego.

Poranne komentarze do rynku kontraktów zawierają niezbędne kompendium wiedzy dotyczące bieżącej sytuacji sporządzone w Zespole Analityków z wieloletnim doświadczeniem rynkowym.

Co zawiera ten serwis?

 • Profesjonalną ocenę sytuacji z perspektywy analizy wykresów.
 • Przejrzyste wykresy notowań kontraktu.
 • Analizę formacji świecowych.
 • Diagnozę powtarzających się formacji cenowych które ułatwiają prognozowanie tego rynku.
 • Wykresy indeksów Dow Jones i Nasdaq od których zależy pulsowanie rynków światowych i naszego kontraktu terminowego.

Przejdź do Komentarzy do rynku futures.

 

Rynki akcji w średnim i długim terminie są skorelowane z danymi gospodarczymi dlatego warto wiedzieć co dzieje się w gospodarce krajowej i zagranicznej.

Nasz serwis makroekonomiczny prezentowany jest w postaci przejrzystych komentarzy tygodniowych i miesięcznych.

Doświadczony Zespól Analityków na bieżąco śledzi i analizuje wszystkie najważniejsze parametry gospodarcze.

Dodatkowym atutem tego serwisu są profesjonalne wykresy obrazujące rynek walutowy, obligacji i kluczowych danych gospodarczych.

Opis przeszłości i trafna diagnoza życia gospodarczego to niewątpliwie cenna pomoc dla inwestorów, których jednak najbardziej interesuje przyszłość. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, nasz serwis dotyczący zjawisk makro zawiera także prognozy podstawowych parametrów gospodarczych.

Przejdź do Komentarzy makroekonomicznych.

Opłaty i regulacje

© 2014 ING Securities. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • MiFID
 • EMIR
 • Grupa ING
 • Polityka plików cookie
 • RSS

ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. ING Securities SA jest uczestnikiem w systemie rekompensat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), a ponadto jest członkiem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz Izby Domów Maklerskich. ING Securities S.A. należy do Grupy ING, jednej z największych instytucji finansowych na świecie.

 

 

Realizacja: Internet Designers