Dom Maklerski ING Securities S.A.
800 120 120

Analizy i komentarze

 
pokaż więcej

Szkolenia on-line

 

Kariera z ING

Poszukujemy doświad-
czonych osób do pracy
w Katowicach.

Sprawdź teraz

Nowe zlecenia specjalne

Sprawdź nowe, zagnieżdżone
zlecenia specjalne:
OTO+TRS, OTO+OCO

Sprawdź teraz

Notowania

02/0915:52WIG202 454.160.45%
02/0915:38EuroNext 100837.590.02%
02/0915:38DAX9 506.680.29%
02/0915:53FTSE 302 730.700.01%
Thomson Reuters
pokaż więcej

Opłaty i regulacje

© 2014 ING Securities. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  • MiFID
  • EMIR
  • Grupa ING
  • Polityka plików cookie
  • RSS

ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. ING Securities SA jest uczestnikiem w systemie rekompensat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), a ponadto jest członkiem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz Izby Domów Maklerskich. ING Securities S.A. należy do Grupy ING, jednej z największych instytucji finansowych na świecie.

 

 

Realizacja: Internet Designers