Dom Maklerski ING Securities S.A.
800 120 120

Analizy i komentarze

 
pokaż więcej

Szkolenia on-line

 

2-gie miejsce

w rankingu biur
maklerskich
Gazety Finansowej.

Sprawdź teraz

Kariera z ING

Poszukujemy doświad-
czonych osób do pracy
w Katowicach.

Sprawdź teraz

Notowania

31/1010:37WIG202 464.120.92%
31/1010:23EuroNext 100814.341.26%
31/1010:23DAX9 260.401.60%
31/1010:38FTSE 302 626.401.05%
Thomson Reuters
pokaż więcej

Opłaty i regulacje

© 2014 ING Securities. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  • MiFID
  • EMIR
  • Grupa ING
  • Polityka plików cookie
  • RSS

ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. ING Securities SA jest uczestnikiem w systemie rekompensat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), a ponadto jest członkiem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz Izby Domów Maklerskich. ING Securities S.A. należy do Grupy ING, jednej z największych instytucji finansowych na świecie.

 

 

Realizacja: Internet Designers